Portfolio

Uitgevoerde opdrachten door René Groot:

 

Achmea 2010

Van 1 januari tot 1 oktober ben ik werkzaam geweest als side kick van de IT directie en mijn taak was om de directie te ondersteunen bij complexe programma's c.q. vraagstukken.

Ik heb in deze periode de volgende opdrachten uitgevoerd:

 • Analyseer het projectportfolio van IT Operations en kom met een voorstel voor verbetering
 • Analyseer het continuiteitsprogramma en kom met een voorstel voor een nieuwe programma aanpak incl. planning
 • Deze opdracht was vertaald in de volgende aanpak:
  • Creëer de basisvoorwaarden(kwartier maken om door te kunnen starten)
  • Maak een doorstart van van het continuiteitsprogramma incl. DC migratie met als doel om:
   • de continuiteitsdoelstellingente bereiken
   • de complexiteit van de IT Infrastructuur te reduceren
   • de operationele kosten te verlagen 
 • Maak een IT Operations businessplan met een horizon van 3 jaar   

    

SNS REAAL 2003-2009 

 • In 2009 bij SNS REAAL aan de basis gestaan van de nieuwe Infra & Operations organisatie.
 • Onder zijn leiding is het plan en de organisatie opgezet met als doel om de twee Infra en Operations bedrijven van SNS REAAL in 2 jaar tijd te integreren incl. reorganisatie (30% minder personeel) 
 • In 2008-2009 Lid van de Stuurgroep Het Nieuwe Werken en Voorzitter van de stuurgroep Virtueel Werkplek (keuze en inrichting werkplekomgeving)
 • In 2008 is onder zijn leiding het programma BELL gestart met als belangrijkste doel het concern breed implementeren van VOIP incl. Callcenters en uitfaseren van alle PABXen
 • Architect van het in 2007 gestarte Move IT programma. In twee jaar tijd zijn 7 datacenters uitgefaseerd en is de apparatuur verplaatst naar 2 externe datacenters op basis van Housing en full disaster recovery.
 • In 2005 en 2008 medeverantwoordelijk voor de reorganisatie van het IT bedrijf van REAAL, dit als gevolg van integraties. 
 • In de periode 2003-2009 als programmadirecteur verantwoordelijk voor het ontwerp en de implementatie  van het Concern brede virtueel  kantoorautomatiseringsdomein)

REAAL Verzekeringen  1998-2009

 • In deze periode was hij meerdere keren als Programmadirecteur verantwoordelijk voor de IT Infra integratie (incl. uitfasering van diverse Datacenters) en herhuis-vestingsprojecten als gevolg van fusies en overnames.
 • Als directielid verantwoordelijk voor het programma ROB compliant
 • Als lid van de stuurgroep direct betrokken geweest bij alle Nieuwbouw trajecten (facilitair)
 • René heeft aan de basis gestaan van het Pay for Use model van Unisys voor mainframe en EMC storage.
 • In 2003 de verantwoordelijke directeur voor het Programma “Koers” (consolidatie en standaardisatie Server, netwerk, storage, applicaties, datacommunicatie en desktops)
 • In 2002 in opdracht van de business de printstraat van REAAL Verzekeringen uitgefaseerd  en is de output na een uitbestedingtraject gemigreerd  naar Cendris incl. setprinting
 • In 2001 verantwoordelijk voor het opzetten van een nieuwe organisatie voor Business en IT Continuïteit.

 

 
Praktical.nl